Skip to main content
Skup aut Warszawa – natychmiastowy kontakt. Dojazd do właściciela samochodu 7 dni w tygodniu o każdej porze.

Tag: Strefa Czystego Transportu

Strefa Czystego Transportu w Warszawie – idą duże zmiany

Strefa Czystego Transportu (SCT) to innowacyjna inicjatywa, która ma na celu poprawę jakości powietrza i ochronę środowiska w Warszawie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu ambitnemu projektowi, dowiemy się, jakie są cele SCT, jakie obszary objęte są tym zakazem, jakie są wymogi dla pojazdów oraz jakie ulgi i wyjątki przewiduje ta inicjatywa.

Strefa Czystego Transportu (SCT): Cel i korzyści

Strefa Czystego Transportu (SCT) została wprowadzona w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza w Polskich miastach w tym w Warszawie. Głównym założeniem SCT jest wprowadzenie zakazu wjazdu dla pojazdów o wysokich emisjach, a jednocześnie uprzywilejowanie pojazdów ekologicznych, takich jak samochody elektryczne czy hybrydowe.

Wprowadzenie SCT ma pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, redukując szkodliwe cząsteczki PM10 i PM2,5, które są głównymi przyczynami chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Ponadto, SCT przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co przyczynia się do walki ze zmianami klimatycznymi. Wygląda zatem na to, że jako mieszkańcy Stolicy, powinniśmy się cieszyć z tego rozwiązania, nawet jeżeli niektórym może się to wydawać skrajne posunięcie. Każdy krok przyczyniający się do zmniejszenia szkodliwych substancji w Warszawie poprawia nasze zdrowie.

korzyści i cele SCT Warszawa

Obszar objęty Strefą Czystego Transportu (SCT)

Strefa Czystego Transportu (SCT) obejmuje obszar Śródmieścia oraz fragmenty dzielnic centralnych Warszawy. Granica strefy przebiega przez aleję Prymasa Tysiąclecia, linie kolejowe nr 20, 501, 9 i 7, ulicę Wiatraczną, aleję Stanów Zjednoczonych, Most Łazienkowski, aleję Armii Ludowej, ulicę Wawelską, ulicę Kopińską, aleje Jerozolimskie. Łącznie SCT obejmuje około 37 km kwadratowych, czyli około 7% powierzchni miasta Warszawy.

Strefa została starannie wyznaczona w taki sposób, aby uwzględnić miejsca o dużym natężeniu ruchu, gdzie emisja zanieczyszczeń jest największa. Ulice graniczne znajdują się poza strefą, co umożliwia płynny ruch tranzytowy.

granice sct Warszawa

Wymogi dotyczące pojazdów w Strefie Czystego Transportu (SCT)

Wjazd do Strefy Czystego Transportu (SCT) jest dozwolony tylko dla pojazdów spełniających określone normy emisji spalin. Normy te są oparte na europejskich normach emisji, znanych jako normy Euro. W zależności od rodzaju napędu pojazdu, obowiązują różne wymogi emisyjne.

Poniżej przedstawiamy wymagane normy emisji spalin dla poszczególnych rodzajów pojazdów w SCT, bez ulg lub uwzględnienia faktu, że osoba mieszka na terenie danego obszaru:

Pojazdy benzynowe:

 • Etap 1 (od 1 lipca 2024 roku):
  • Norma Euro 2 lub pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 1997 roku.
 • Etap 2 (od 2026 roku):
  • Norma Euro 3 lub pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 2000 roku.
 • Etap 3 (od 2028 roku):
  • Norma Euro 4 lub pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 roku.
 • Etap 4 (od 2030 roku):
  • Norma Euro 5 lub pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 roku.
 • Etap 5 (od 2032 roku)
  • Norma Euro 6 lub pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 roku.

Pojazdy z silnikiem Diesla:

 • Etap 1 (od 1 lipca 2024 roku):
  • Norma Euro 4 lub pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 roku.
 • Etap 2 (od 2026 roku):
  • Norma Euro 5 lub pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 roku.
 • Etap 3 (od 2028 roku):
  • Norma Euro 6 lub pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 roku.
 • Etap 4 (od 2030 roku):
  • Norma Euro 6dt lub pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku.
 • Etap 5 (od 2032 roku)
  • Norma Euro 6d lub pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku.

Należy pamiętać, że wymogi te dotyczą pojazdów osobowych i nie obejmują pojazdów specjalnych, zabytkowych oraz pojazdów objętych wyjątkami.

Jeżeli posiadasz samochód który nie spełnia norm zapraszamy do kontaktu z nami, oferujemy szybki i bezpieczny skup aut Warszawa.

Etapy wdrażania SCR dla osób mieszkających na obszarze SCT i płacących podatki w Warszawie

etapy wdrażania sct w Warszawie

Etapy wdrażania SCR dla aut osób mieszkających poza obszarem SCT oraz wszystkich aut zakupionych po przyjęciu uchwały

Ulgi i wyjątki w Strefie Czystego Transportu (SCT)

Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (SCT) przewiduje również pewne ulgi i wyjątki dla określonych grup kierowców. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych kategorii, dla których obowiązują specjalne zasady:

Mieszkańcy Warszawy:

Do końca 2027 roku osoby zameldowane i płacące podatki w Warszawie są zwolnione z wymogów SCT. Aby skorzystać z tej ulgi, należy przedstawić zeznanie PIT lub zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Osoby prawne:

Do końca 2027 roku firmy płacące podatki w Warszawie z siedzibą w mieście są zwolnione z wymogów SCT.

Seniorzy:

Osoby powyżej 70. roku życia, które są właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów, są zwolnione z wymogów SCT. Aby skorzystać z tej ulgi, należy spełnić określone warunki, takie jak posiadanie pojazdu od dnia 31 grudnia 2023 roku i korzystanie z niego jako kierowca lub pasażer.

Pojazdy zabytkowe i historyczne:

Pojazdy zabytkowe i historyczne są zwolnione z wymogów SCT, co umożliwia tym unikalnym pojazdom dostęp do objętego strefą obszaru.

Pozostałe wyjątki:

W przypadkach losowych, takich jak dojazd do szpitala, lekarza czy miejsca zdawania egzaminu maturalnego, przewidziano specjalne wyjątki, które umożliwiają wjazd do SCT przez 4 dni w roku.

Należy pamiętać, że wymogi i ulgi w SCT będą stopniowo zaostrzane w kolejnych etapach, co motywuje kierowców do modernizacji i ekologizacji swoich pojazdów.

Podsumowanie

Strefa Czystego Transportu (SCT) to ambitna inicjatywa mająca na celu poprawę jakości powietrza i ochronę środowiska w mieście. SCT wprowadza zakaz wjazdu dla pojazdów o wysokich emisjach, promując jednocześnie pojazdy ekologiczne. Wprowadzenie SCT ma pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Obszar objęty SCT obejmuje Śródmieście oraz fragmenty dzielnic centralnych Warszawy, a granica strefy została starannie wyznaczona, uwzględniając miejsca o dużym natężeniu ruchu. Wjazd do SCT jest dozwolony tylko dla pojazdów spełniających określone normy emisji spalin, które zależą od rodzaju napędu pojazdu.

Wprowadzenie SCT przewiduje również ulgi i wyjątki dla określonych grup kierowców, takich jak mieszkańcy Warszawy, osoby prawne, seniorzy oraz posiadacze pojazdów zabytkowych. Warto zaznaczyć, że wymogi i ulgi SCT będą stopniowo zaostrzane w kolejnych etapach, co stymuluje modernizację floty pojazdów i ekologizację transportu.

Strefa Czystego Transportu to krok w stronę bardziej zrównoważonej i ekologicznej mobilności w mieście, a jej wprowadzenie jest wielkim krokiem w stronę ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców.

Więcej na temat Strefy Czystego Powietrza przeczytasz na stronie: https://transport.um.warszawa.pl/sct